1

Obszary badań nad lunazyną

Wolne rodniki powstają w ciele dzięki szerokiej gamie czynników wyzwalających – od dymu i niezdrowej żywności po światło słoneczne i powietrze. Wolne rodniki powstają rutynowo podczas metabolizmu. Antyoksydanty w naszej diecie działają, aby zneutralizować szkodliwe komórki.

 

LUNAZYNA TO POTĘŻNY PRZECIWUTLENIACZ

Wolne rodniki powstają w ciele dzięki szerokiej gamie czynników wyzwalających – od dymu i niezdrowej żywności po światło słoneczne i powietrze. Wolne rodniki powstają rutynowo podczas metabolizmu. Antyoksydanty w naszej diecie działają w celu zneutralizowania szkodliwych komórek i zawierają składniki odżywcze, takie jak beta-karoten, witamina C, witamina E i wiele innych.
Lunazyna, naturalnie występujący peptyd w soi, został klinicznie wykazany jako działający przeciwutleniacz na trzy sposoby:

 • Redukuje utlenianie kwasu linolowego, który wytwarza rodniki tlenowe
 • Działa jak zmiatacz wolnych rodników tlenowych (tradycyjny mechanizm antyoksydacyjny)
 • Redukuje rodniki tlenowe wytwarzane przez makrofagi. Makrofagi są wysoce wyspecjalizowanymi komórkami, które usuwają umierające lub martwe komórki i resztki komórkowe.

 

BADANIA ANTYOKSYDANTÓW LUNAZYNY

 •  Aktywność przeciwutleniająca i ochronne działanie lunazyny peptydowej na stres oksydacyjny w komórkach jelitowych Caco-2.
 • Żywnościowe bioaktywne peptydy na zapalenie i stres oksydacyjny.
 • Peptyd lunazyny oczyszczony z Solanum nigrum L. chroni DNA przed uszkodzeniem oksydacyjnym poprzez hamowanie powstawania rodnika hydroksylowego i blokowanie reakcji fentonowej.
 •  Bioaktywne peptydy pochodzące z żywności na zapalenie i stres oksydacyjny.
 • Peptyd lunazyny oczyszczony z Solanum nigrum L. chroni DNA przed uszkodzeniem oksydacyjnym poprzez hamowanie powstawania rodnika hydroksylowego i blokowanie reakcji fentonowej.
 • Właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne peptydowej lunazyny zapobiegającej nowotworom w makrofagach RAW 264.7.

Zdrowe serce
Naukowcy doceniają korzyści zdrowotne związane z sercem soi, które zostały zatwierdzone w 1999 r. Przez Food and Drug Administration. Badania pokazują, że lunazyna, naturalnie występujący peptyd, jest w dużym stopniu odpowiedzialna za obniżenie poziomu cholesterolu.
Wsparcie odporności
Ciągłe badania odkrywają korzyści zdrowotne lunazyny. Ponieważ działa na poziomie epigenetycznym – w samym jądrze genów i funkcji komórek – lunazyna wpływa na wiele aspektów zdrowia ludzkiego, w tym na wrodzoną odporność.
LUNAZYNA I ODPORNOŚĆ
Ciągłe badania odkrywają korzyści zdrowotne lunazyny. Ponieważ działa na poziomie epigenetycznym – w samym jądrze genów i funkcji komórek – lunazyna wpływa na wiele aspektów zdrowia ludzkiego, w tym na wrodzoną odporność.
Komórki odpornościowe w twoim ciele zawierają receptory, które są genetycznie uzbrojone w odpowiedzi na zarazki i inne toksyny środowiskowe i usuwają je. Jeśli receptory te reagują wolno w komórkach układu odpornościowego, wrodzone mechanizmy obronne organizmu nie działają prawidłowo.
Badanie przeprowadzone w Uniwersytecie Indiana – Purdue University Indianapolis w 2012 r. wykazało, że lunazyna działa stymulująco na receptory komórek odpornościowych, zwiększając tym samym wrodzoną odporność – pierwszą linię obrony organizmu przed infekcjami.

BADANIA LUNAZYNY I ODPORNOŚCI

 • Aktywacja funkcji komórek dendrytycznych przez lunazynę sojową jako nowy adiuwant szczepionkowy.
 •  Lunazyna sojopeptydowa w immunoterapii leczeniu chłoniaka.

Zapobieganie nowotworom
Badania przeprowadzono w instytucjach badawczych na całym świecie, w tym w … Liczne źródła finansowania poświęciło miliony dolarów w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób można zastosować lunazynę w ramach istniejącego i przyszłego zapobiegania rakowi.
WŁAŚCIWOŚCI CHEMOPREWENCYJNE
Badania epidemiologiczne wykazały związek między spożywaniem soi a lepszym stanem zdrowia, szczególnie ze zmniejszeniem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i raka, np.: rak sutka, prostaty, endometrium, rak płuc i pęcherza moczowego. Ponadto wiele modeli zwierzęcych potwierdziło przeciwnowotworowe właściwości soi. Badania te wyizolowały i zidentyfikowały szereg biologicznie aktywnych związków zawartych w soi które zapobiegają rakowi.
Lunazyna jest jednym ze związków izolowanych z soi i innych ziaren zbóż, które zostały szeroko przebadane w celu określenia działania przeciwko różnym nowotworom. Zarówno w hodowlach komórkowych, jak i modelach zwierzęcych wykazano, że lunazyna wywiera silne właściwości chemioprewencyjne przeciwko kilku rodzajom raka, w tym rakowi sutka, okrężnicy i prostaty, działając poprzez różne szlaki komórkowe i molekularne.
Badania przeprowadzono w instytucjach badawczych na całym świecie, w tym w … Liczne źródła finansowania poświęciło miliony dolarów w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób można zastosować lunazynę w ramach istniejącego i przyszłego zapobiegania rakowi.

BADANIA NAD NOWOTWORAMI

 • Ochronna rola inhibitora proteazy Bowman-Birk w trawieniu sojowej lunazyny: wpływ uwolnionych peptydów na przyrost raka okrężnicy.
 • Pochodzący z soi peptyd lunazyny hamuje proliferację komórek niedrobnokomórkowego raka płuc poprzez hamowanie fosforylacji białka siatkówczaka.
 • Wrażliwość na lunazynę w komórkach raka płuc jest powiązana z supresją sygnalizacji integryny i zmianami w acetylacji histonów.
 • Zapobiegawczy i terapeutyczny potencjał peptydów ze zbóż przeciwko rakowi.
 • Lunazyna: osłabienie wpływu na wzrost guza w układowych nowotworach złośliwych.
 • Zrozumienie biologii i potencjału lunazyny jako leku przeciwnowotworowego dzięki wykorzystaniu genetyki Drosophila.
 • Lapazyna soypeptydowa w immunoterapii cytokinowej w leczeniu chłoniaka.
 • Lunazyna – nowy peptyd chemoprewentywny
 • Aktywacja naturalnych komórek zabójczych przez lunazynę i implikacja cytokin w immunoterapii chłoniaka.
 • Lunazyna podawana doustnie w porównaniu z zastrzykiem śródotrzewnowym w celu hamowania przerzutów raka jelita grubego.
 • Chemoprewolucyjne właściwości peptydu lunazyny: przegląd.
 • Peptyd sojowy wspomaga apoptozę komórek nabłonka sutka poprzez indukcję supresora guza PTEN: podobieństwa i różne działania.
 • Lunazyna nasila działanie oksaliplatyny zapobiegając wzrostowi przerzutów raka okrężnicy, wiąże się z integryną α5β1 i hamuje sygnalizację FAK / ERK / NF-κB.
 • Różnicowa ekspresja genów makrofagów RAW 264.7 w odpowiedzi na peptydazy RGD, lunazyna ze stymulacją lipo polisacharydową i bez niej.
 • Związek między sekwencją lunazyny a jej hamującą aktywnością acetylacji histonów H3 i H4.
 •  Połączenie lunazyna-aspiryna z transformacją komórek NIH / 3T3 indukowaną przez chemiczne czynniki rakotwórcze.
 • Różnicowa ekspresja trombospondyny (THBS1) w rakotwórczych komórkach nabłonka prostaty w odpowiedzi na peptyd sojowy wiążący chromatynę.
 • Lunazyna indukuje apoptozę i modyfikuje geny związane z macierzą pozakomórkową i adhezją komórek w ludzkich komórkach raka okrężnicy.
 • Peptyd sojowy tłumi in vitro i in vivo 7,2-dimetylobenzo [an] antracenową nowotworzenie.
 • Lunazyna wspomaga apoptozę w ludzkich komórkach raka jelita grubego poprzez aktywację szlaków mitochondrialnych i indukcję klusteryny jądrowej.
 • Amarantowy peptyd podobny do lunazyny ulega internalizacji do jądra komórkowego i hamuje indukowaną chemicznie rakotwórczą transformację komórek NIH-3T3.
 • Lunazyna, nowy peptyd nasienny, uwrażliwia komórki MDA-MB-231 na raka piersi na cykl komórek zatrzymanych z aspiryną i wywołuje apoptozę.
 • Lunazyna z motywem kwasu arginino-glicynowo-asparaginowego powoduje apoptozę komórek białaczki L1210 przez aktywację kaspazy-3.
 • Rola uzupełniająca w zapobieganiu nowotworom: inhibitor proteazy sprawia, że peptyd zapobiegający nowotworzeniu, lunazyna, jest biodostępny.
 • Lunazyna, nowy peptyd nasienny do zapobiegania nowotworom.
 • Lunazyna: nowy rakotwórczy peptyd nasienny, który modyfikuje chromatynę.
1

Lunazyna na stan zapalny

CO JEST NAJGORSZE W STANIE ZAPALNYM?

Obecne rozumienie choroby przewlekłej wskazuje na stan zapalny jako główny temat wielu chorób zwyrodnieniowych, które są zbyt częste w większości historii o zdrowiu rodzinnym. Istotne jest, aby zrozumieć, że stan zapalny jest korzystną reakcją, która jest niezbędna dla naszej funkcji odpornościowej! Istnieją dwa charakterystyczne rodzaje zapalenia.   Ostry stan zapalny to reakcja naszego organizmu na coś obcego, np. wirusy i bakterie, alergeny i urazy. Kiedy obcy najeźdźca nie jest już zagrożeniem, reakcja zapalna powinna powrócić do stanu zdrowego. Ostry stan zapalny jest ważną odpowiedzią immunologiczną, która chroni nas przed infekcją i odbudowuje tkanki po urazie. Jest krótkotrwały, ponieważ bodziec, który go zapoczątkowuje, nie jest już obecny. Układ odpornościowy wykonuje zadanie niszczenia patogenów i leczenia uszkodzonych tkanek. Bodziec zniknął, a reakcja zapalna ustąpiła.   Niestety, wiele sygnałów środowiskowych wywołujących stany zapalne jest ciągłymi zagrożeniami, które utrzymują działanie układu odpornościowego na niskim poziomie przez długi czas, prowadząc do przewlekłego stanu zapalnego. Jest to choroba ogólnoustrojowa, która często nie ma żadnych widocznych objawów, jednak powoli niszczy tkanki i z czasem prowadzi do poważnych uszkodzeń. Przewlekłe zapalenie jest błędnym cyklem samonapędzającym się. Kluczową różnicą w przewlekłym zapaleniu jest to, że bodziec, czynnik środowiskowy, tak naprawdę nigdy nie znika. Nasza obecna kultura i styl życia są pełne wyzwalaczy zapalnych, które doświadczamy każdego dnia, tydzień po tygodniu i rok po roku, więc cykl zapalenia utrzymuje się przez dłuższy czas i ostatecznie przyczynia się do choroby. Czynniki środowiskowe / związane ze stylem życia obejmują otyłość, nieodpowiednią dietę, siedzący tryb życia, stres i toksyny środowiskowe, takie jak palenie tytoniu lub ryzyko zawodowe. Wyzwalacze te zwykle nie są usuwane łatwo i szybko, więc cykl nadal trwa. Ciągłe stany zapalne rozbijają tkanki i narządy, przyczyniając się do rozwoju chorób przewlekłych, takich jak choroba sercowo-naczyniowa, choroba Alzheimera, rak, cukrzyca typu II, zapalenie stawów i zaburzenia autoimmunologiczne.

BADANIA NAD STANEM ZAPALNYM

 • Lunazyna łagodzi alergiczne zapalenie dróg oddechowych, zwiększając liczbę antygenów.
 • Lunazyna hamuje proliferację komórek poprzez apoptozę i zmniejsza wytwarzanie prozapalnych cytokin w hodowanych fibroblastach reumatoidalnego zapalenia stawów.
 • Endocytowy mechanizm internalizacji peptydu lunazyny do makrofagów w stanie zapalnym związanym z chorobą sercowo-naczyniową.
 • Bioaktywne peptydy pochodzące z żywności na zapalenie i stres oksydacyjny.
 • Peptyd RGD za pośrednictwem Akt hamuje aktywowaną NF-κB w ludzkich makrofagach poprzez interakcję z integryną αVβ3.
 • Właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne peptydowej lunazyny zapobiegają nowotworom w makrofagach RAW 264.7.
 • Lunazyna oraz peptydy lunazyny hamują zapalenie poprzez blokowanie NF-kappaB w makrofagach.
 • Izolacja, oczyszczanie i charakterystyka lunazyny z odtłuszczonej mące sojowej i ocena in vitro jej aktywności przeciwzapalnej.
 • Inhibitor Bowman-Birk i genisteina wśród związków soi, które synergistycznie hamują szlaki tlenku azotu i prostaglandyny E2 w makrofagach indukowanych lipopolisacharydami.
lunazyna-na-serce

Lunazyna a zdrowie serca

Lunazyna a zdrowie serca

Społeczność naukowa potwierdza korzystny wpływ soi na zdrowie serca, który został wykazany w 1999 r. przez Food and Drug Administration. Badania pokazują, że lunazyna, naturalnie występujący w soi peptyd, jest w dużym stopniu odpowiedzialna za obniżenie poziomu cholesterolu.

 

Podwójne działanie lunazyny

 

Cholesterol pochodzi z dwóch źródeł: spożycia pokarmowego i produkcji własnej organizmu w wątrobie. Ponad 80% cholesterolu pochodzi z wątroby, więc najskuteczniejszym sposobem obniżenia poziomu cholesterolu LDL (złego) jest kontrola wewnętrznej produkcji wątroby. Peptyd luazyny działa na dwa sposoby:

Selektywnie zakłóca etap produkcji kluczowego enzymu do syntezy cholesterolu.

Zwiększa receptory dostępne w komórkach wątroby w celu usunięcia cholesterolu LDL z krwioobiegu.

Większość cholesterolu wytwarzana jest w wątrobie przez gen reduktazy HMG-CoA. Samo blokowanie HMG-CoA może prowadzić do problemów zdrowotnych, ponieważ organizm potrzebuje minimalnego poziomu cholesterolu dla prawidłowego funkcjonowania komórki.

Lunazyna zamiast tego celuje w cholesterol na wcześniejszym etapie, redukując HMG-CoA bez blokowania go w całości. Dzięki czemu otrzymujemy korzyści płynące z obniżenia poziomu cholesterolu bez zakłócenia normalnego funkcjonowania organizmu.

LUNAZYNA-A-SERCE

Wysoki poziom cholesterolu LDL lub złego cholesterolu jest znanym wskaźnikiem zwiększonego ryzyka chorób serca. Istnieją dwa źródła cholesterolu: spożywany wraz z posiłkami oraz produkowany przez organizm w wątrobie. Wątroba wytwarza cholesterol między posiłkami oraz podczas snu. Wątroba tworzy 80% cholesterolu, podczas gdy cholesterol pochodzący z diety stanowi 20%. Najskuteczniejszym sposobem obniżenia poziomu cholesterolu LDL jest kontrola wewnętrznej produkcji wątroby. Komórki wątroby stosują enzym zwany reduktazą HMG CoA do produkcji cholesterolu. Cholesterol i inne tłuszcze nie rozpuszczają się we krwi, ale są transportowane do komórek przez specjalne nośniki zwane lipoproteinami. Cholesterol jest przenoszony zarówno przez lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) oraz lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL).

HDL (dobry cholesterol) usuwa cząsteczki cholesterolu z krwi i przenosi je z powrotem do wątroby w celu usunięcia lub ponownego wykorzystania. Kiedy komórka potrzebuje cholesterolu receptory LDL są formowane aby wychwycić przepływające cząstki LDL i przetransportować je do komórki. Jednak LDL może również odkładać cholesterol na ścianach tętnic. Osoby z większą ilością LDL (złego cholesterolu) mają większą szansę na odkładanie się płytek cholesterolowych na ścianach tętnic, co zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów.

Lunazyna obniża ilość enzymu produkującego HMG, czyli zmniejsza ilość enzymu dostępnego do wykorzystania w wątrobie przy produkcji cholesterolu. Lunazyna zwiększa również liczbę receptorów LDL w komórkach wątroby, umożliwiając im wykorzystanie większej ilości cholesterolu LDL z krwi. Lunazyna obniża poziom cholesterolu LDL na dwa sposoby. Po pierwsze hamując produkcję LDL. Lunazyna zwiększa również wytwarzanie receptorów LDL na komórkach wątroby, które dosłownie oczyszczają krew z LDL wytwarzanego przez wątrobę.

lunazyna

Wpływ lunazyny na stwardnienie zanikowe boczne

Wpływ lunazyny na stwardnienie zanikowe boczne

ALS jest chorobą zwyrodnieniową atakującą górne neurony ruchowe w mózgu i niższe neurony ruchowe w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. Objawy obejmują postępujące osłabienie, atrofię, parestezję, dysfagię i ewentualne porażenie funkcji oddechowej.

Dyrektor Kliniki Duke ALS i Założyciel ALSUangled Richard Bedlack, stwierdził, że po raz pierwszy usłyszał o potencjale lunazyny od Mike'a McDuffa (zdjęcie), pacjenta z ALS, który przyjął suplement i doświadczył niewiarygodnej poprawy mowy, połykania i siły kończyn.

 

lunazyna

"Przejrzałem zapisy i raporty Mike'a i zarówno jego diagnoza, jak i usprawnienia okazały się prawdziwe" - powiedział Bedlack. "Oczywiście Mike może mieć mimikę ALS, której nie potrafimy przetestować, a jego ciało mogło znaleźć sposób na pokonanie ALS niezależnie od leczenia. Mimo to jest jeszcze jedna możliwość: Lunazyna mogła zadziałać. Zostałem zmuszony do zaprojektowania badania w celu leczenia innych pacjentów z ALS z tym samym schematem."

W ramach próby 50 uczestników przeprowadzi trzy osobiste wizyty w klinice Duke ALS, aby zbadać wpływ suplementu w trakcie całorocznego badania. Będą przeprowadzać wirtualne wizyty jako co 30 dni, aby zaktualizować swoją wagę, ukończyć ocenę peptydu, oraz Skali Oceny Funkcjonalnej ALS (ALSFRS-R), szeroko wykorzystywanego przez pacjentów wyniku, który pozwala pacjentom widzieć postęp choroby w czasie rzeczywistym.

"Nie ma placebo, a my wprowadziliśmy szerokie kryteria włączenia, aby pacjenci z ALS, którzy nie mogą zakwalifikować się do innych badań z powodu długiego czasu trwania choroby lub użycia respiratora, mogli się kwalifikować", powiedział Bedlack. "Ograniczamy obciążenie uczestników, pomagając im złożyć wizytę online w zaciszu domu. Opublikowaliśmy protokół na naszej stronie dotyczącej odwrócenia ALS. Pragniemy, aby każdy, gdziekolwiek, mógł zobaczyć szczegóły testowanego materiału i dowiedzieć się więcej o tym, czy jest to pomocne, szkodliwe lub w ogóle nie działa. Myślę, że wszystkie te czynniki sprawiły, że badanie było bardzo atrakcyjne dla pacjentów z ALS ".

Firma przygotowała ponad 30 badań dotyczących tego stanu, w tym badania obserwacyjnego z 2011 roku w Nature Biotechnology, które obaliły wyniki badania klinicznego z 2008 roku dotyczącego skuteczności węglanu litu na ALS. Niedawno firma współpracowała z firmą Bedlack, badając częstotliwość pojawiania się ALS i jego odwracania.

"Praca, którą wykonujemy z kliniką Duke ALS, nadal koncentruje się na nauce, która jest napędzana dla potrzeb społeczności ALS" - powiedział Wicks. "Jeśli uda nam się wykorzystać moc technologii internetowych, będziemy mogli przeprowadzać znacznie więcej eksperymentów z pacjentami z całego świata."

Metodologia projektowania badań

 

Lunasin Virtual Trial to 12-miesięczny, szeroko zakrojony, w dużej mierze wirtualny, jednoośrodkowy, otwarty test pilotażowy. Uczestnicy zostaną poproszeni o zalogowanie się lub zarejestrowanie konta na stronie www.patientslikeme.com przy pomocy koordynatora badania i otrzymają pakiet powitalny, który zawiera opis jednego arkusza, listę kontrolną i 12 miesięcznych dostaw Lunazyny. Identyfikatory użytkowników powiązane z kontem uczestników zostaną zapisane przez koordynatora badania i udostępnione pracownikom badania w PatientsLikeMe. Po wstępnej wizycie w klinice uczestnicy zostaną poproszeni o wprowadzenie danych online: waga, ocena schematu leczenia lunazyną i ocena ALSFRS-R.

O Klinice Duke ALS

Klinika Duke ALS to multidyscyplinarna klinika, której celem jest zapewnienie pacjentom ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS), najnowocześniejszą opieką i badanie nowych metod leczenia tej wyniszczającej choroby. Informacje o PatientsLikeMe

PatientsLikeMe to pacjenci, którzy poprawiaja jakość życia i platformę badawczą, która promuje medycynę. Poprzez sieć pacjenci łączą się z innymi, którzy mają tę samą chorobę i dzielą się własnymi doświadczeniami. W procesie tym generują dane o prawdziwym świecie chorób, które pomagają naukowcom, firmom farmaceutycznym, organom regulacyjnym, dostawcom i organizacjom w opracowaniu bardziej skutecznych produktów, usług i opieki.

https://www.patientslikeme.com/

Copyright ©LUNAZYNA